Қолдану

Underground pipeline

Жер асты құбыры

Irrigation System

Суару жүйесі

Water Supply System

Сумен жабдықтау жүйесі

Equipment supplies

Жабдықпен қамтамасыз ету